จำหน่าย Server Streaming

บริการให้เช่าเครื่อง Server ทั้งระบบ สำหรับทำ Streaming (Server Streaming) ทั้งแบบ Broadcast(ถ่ายทอดสด) และOn-Demand (จัดเก็บไฟล์มีเดีย)

Package 1

 • Server Streaming
 • CPU 4Core
 • Ram 4GB
 • HDD 1TB
 • Network 10/100/1000
 • ฟรี ระบบควบคุม
 • ฟรี Datacenter 1 เดือน
 • รองรับ 4,000 connection
 • Bitrate 250kbps
 • ติดต่อสอบถาม

Package 2

 • Cloud Server
 • CPU 6Core
 • Ram 8GB
 • HDD 1TB
 • Network 10/100/1000
 • ฟรี ระบบควบคุม
 • ฟรี Datacenter 1 เดือน
 • รองรับ 8,000 connection
 • Bitrate 250kbps
 • ติดต่อสอบถาม

Package 4

 • Cloud Server
 • CPU 32Core
 • Ram 32GB
 • HDD 2TB
 • Network Dual 10Gbps
 • ฟรี ระบบควบคุม
 • Adaptive Bitrate
 • รองรับ 100,000 connection
 • Bitrate 250kbps
 • ติดต่อสอบถาม

Package 5

 • Global Cloud Server
 • CPU 4Core
 • Ram 4GB
 • HDD 500GB
 • Network 10/100/1000
 • ฟรี ระบบควบคุม
 • รองรับ 4,000 connection
 • Bitrate 250kbps
 • ติดต่อสอบถาม

First

 • $9per month
 • 1 User
 • 3 Theme Templates only
 • 3 Reports
 • 100MB Storage
 • Sign Up

Fourth

 • $69per month
 • 20 User
 • Unlimited Templates
 • Unlimited Reports
 • 1GB Storage
 • Sign Up

Fifth

 • $199per month
 • 60 User
 • Unlimited Templates
 • Unlimited Reports
 • 4GB Storage
 • Sign Up

First

 • $9per month
 • 1 User
 • 3 Theme Templates only
 • 3 Reports
 • 100MB Storage
 • Sign Up

Fifth

 • $199per month
 • 60 User
 • Unlimited Templates
 • Unlimited Reports
 • 4GB Storage
 • Sign Up

First

 • $9per month
 • 1 User
 • 3 Theme Templates only
 • 3 Reports
 • 100MB Storage
 • Sign Up

STREAMING BITRATE

หมายเหตุ : ตัวเลขการรับรองผู้ใช้งาน และ bit rate คำนวณโดยใช้ทฤษฎี ในทางปฏิบัติ การรับรองผู้ใช้งานอาจมีการ คาดเคลื่อนเนื่องจากมีหลายปัจจัยให้คลาดเคลื่อน

Streaming Let's Go

 • Tomas Brown
  business analyst Nam aliquam volutpat leo vel lorem bibendum suncea elit.
 • Andrew Johnson
  business planning Nam aliquam volutpat leo vel lorem bibendum suncea elit.
 • Sean Pete
  Client Support Nam aliquam volutpat leo vel lorem bibendum suncea elit.
 • Sarah Smith
  strategy development Nam aliquam volutpat leo vel lorem bibendum suncea elit.
 • Tomas Brown
  business analyst Nam aliquam volutpat leo vel lorem bibendum suncea elit.
 • Andrew Johnson
  business planning Nam aliquam volutpat leo vel lorem bibendum suncea elit.
 • Sean Pete
  Client Support Nam aliquam volutpat leo vel lorem bibendum suncea elit.
 • Sarah Smith
  strategy development Nam aliquam volutpat leo vel lorem bibendum suncea elit.