เทคโนโลยี่การใช้งาน

เราได้ตั้ง edge server จำนวนมากที่อเมริกา ยุโรป และเอเชีย เพื่อรองรับการใช้งานถ่ายทอดสด วีดีโอออนดีมานด์ ทำให้รับชมรายการโดยไม่สะดุดทั่วโลก

ความเร็วอินเตอร์เน็ต

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, wifi, 3G, และ 4G โดยเน้น UPLOAD อย่างน้อย 200 kbps ขึ้นไป และอย่างน้อย 500 kbps สำหรับภาพระดับ HD

ระบบ Playlist

ระบบช่วยให้ท่านทำรายการล่วงหน้าได้อัตโนมัติจาก playlist โดยอัพโหลดวีดีโอไปยังเชิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร์และกระจายไปยังเซิฟร์เวอร์อื่นๆที่ตั้งอยู่ทัวโลก

บริการ Playlist เล่นตามไฟล์ออนไลน์ให้ท่านสามารถสร้างสถานีอัตโนมัติ Plans & Pricing

สามารถเลือก Package ที่ท่านต้องการได้ที่ด้านล่าง เพื่อตรงกับความต้องการของท่าน